Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

Om hvordan statsråden mener SSBs statistikk over årsverk i politi- og lensmannsetaten samsvarer med nærpolitireformens mål om likeverdige polititjenester uansett hvor man bor

Datert: 21.05.2019
Besvart: 29.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): I en sak publisert i Dagbladet 21. mai kommer det for første gang på fem år frem tall over årsverk i politi- og lensmannsetaten på kommunenivå fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De viser en stor intern sentralisering.

Hvordan mener statsråden SSB sin statistikk samsvarer med nærpolitireformens mål om likeverdige polititjenester uansett hvor man bor, og nærpolitiprinsippet?


Les hele debatten