Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til barne- og familieministeren

Om hvordan statsråden vil hjelpe barna når han nå sier nei til flere øremerka stillinger i det kommunale barnevernet

Datert: 21.05.2019
Fremsatt av: Kari Henriksen (A)
Besvart: 29.05.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Barneombudet mener staten må ta større ansvar for barnevernet. Assisterende riksadvokat peker på at mye av den kriminaliteten vi ser hos ungdom, kunne vært unngått dersom forebyggingen hadde vært bedre. Regjeringen lytter ikke til Barneombudet og andre rapporter om svikt i barnevernet. Hver dag er det barn i barnevernet som ikke får hjelpen de trenger. Så å si alle aktørene sier de trenger flere ansatte i det kommunale barnevernet.

Når statsråden nå sier nei til flere øremerka stillinger, hvordan vil han da hjelpe barna?


Les hele debatten