Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til helseministeren

Om hvordan statsråden kan la Helgelandssykehuset utrede en sykehusstruktur som vil gi fødende kvinner lengre vei til et fødetilbud

Datert: 02.05.2019
Besvart: 08.05.2019 av helseministeren Bent Høie

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Sentralisering har ikke gjort fødsler tryggere. Det er avstand til fødested som er avgjørende faktor for overlevelse for mor og barn, en fødsel er aldri uten risiko. Stortinget har satt foten ned for flere nedleggelser gjennom et vedtak i mai i fjor om å sikre dagens fødeinstitusjoner, så en ytterligere nedskjæring av fødetilbud vil være mot politikernes vilje.

Hvordan kan statsråden la Helgelandssykehuset utrede en sykehusstruktur som vil gi fødende kvinner lengre vei til et fødetilbud?


Les hele debatten