Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

Om statsråden stiller seg bak den manglende prioriteringen av organisert kriminalitet og kriminelle gjenger i disponeringsskrivet fra Politidirektoratet til politi- og lensmannsetaten

Datert: 04.04.2019
Besvart: 10.04.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det har siden 2014 vært en totalt manglende omtale og prioritering av organisert kriminalitet og kriminelle gjenger i skrivene til politiet der årets budsjett tildeles. I Granavolden-erklæringen har regjeringen innført egne kapitler om organisert kriminalitet og gjengkriminalitet. Likevel gjentar det samme seg i Disponeringsskriv 2019 fra Politidirektoratet til politi- og lensmannsetaten, der disse store oppgavene så å si ikke er nevnt.

Stiller statsråden seg bak denne manglende prioriteringen i Disponeringsskrivet?


Les hele debatten