Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til digitaliseringsministeren

Om hvorvidt statsråden mener det er behov for klarere regler for hvordan entydig ID-sjekk skal gjennomføres, og for kontrollrutiner og sanksjoner ved brudd på dette, med bakgrunn i såkalt mobilkapring og salg av SIM-kort til falske abonnenter

Datert: 21.03.2019
Besvart: 27.03.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Media har i den senere tid rettet oppmerksomhet mot såkalt mobilkapring og salg av SIM-kort til falske abonnenter. I Dagsnytt 18 13. mars sa statsråden at "det er et krav i dag om entydig identifisering både ved portering av telefonnumre og også ved kjøp av SIM-kort. Men det følges åpenbart ikke opp i praksis […] Så jeg har både bedt om at vi skal nå se om lovverket eller regelverket er godt nok, eller om det er behov for å stramme det inn – men også ikke minst at det regelverket vi har faktisk følges". Statsråden nevnte også Bank-ID som et mulig redskap for entydig identifisering.

Mener statsråden det er behov for klarere regler for hvordan entydig ID-sjekk skal gjennomføres, og for kontrollrutiner og sanksjoner ved brudd på dette?


Les hele debatten