Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til fiskeriministeren

Om korleis statsråden vil medverke til å sikre at Nekst AS, som har utvikla eit unikt miljøprosjekt for oppdrett av laks utan lus, får dei rammevilkåra som trengs for å realisere dette prosjektet

Datert: 07.03.2019
Fremsatt av: Liv Signe Navarsete (Sp)
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Steinar Ness (Sp)

Spørsmål

Steinar Ness (Sp): Nekst AS er ei ny gründerbedrift i Sogn og Fjordane som har utvikla eit unikt miljøprosjekt for oppdrett av laks utan lus, i tråd med Meld. St. 16. Selskapet har tilgang til godkjent ny teknologi og 3 mrd. kroner for ei unik satsing, men manglar nok konsesjonar til å realisere prosjektet. Nekst AS er òg den einaste aktøren i Sogn og Fjordane som no har ein godkjent søknad om utviklingskonsesjonar.

Korleis vil statsråden medverke til å sikre at Nekst AS får dei rammevilkåra som trengs for å realisere dette prosjektet?


Les hele debatten