Spørretimespørsmål fra Espen Barth Eide (A) til olje- og energiministeren

Om ikke statsråden er enig i at vi må utvikle politikken i tråd med den tiden vi lever i, for å ivareta vår viktigste næring, og om han vil fremme en melding om petroleumsnæringen til Stortinget

Datert: 07.03.2019
Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Espen Barth Eide (A)

Spørsmål

Espen Barth Eide (A): I 2011 fremmet regjeringen Stoltenberg II meldingen: En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten. Den styrte regjeringen etter frem til 2013, og den har Erna Solberg styrt etter siden. Arbeiderpartiet har flere ganger etterlyst en ny melding om næringen, men det virker som regjeringen er fornøyd med vår politikk fra 2011.

Er ikke statsråden enig i at vi må utvikle politikken i tråd med den tiden vi lever i, for å ivareta vår viktigste næring, og vil han fremme en melding om petroleumsnæringen til Stortinget?


Les hele debatten