Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

Om statsråden er enig i at det ville vært en fordel for Norge om nye arbeidsplasser knyttet til karbonfangst og -lagring ble etablert her i landet

Datert: 07.03.2019
Besvart: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Karbonfangst og -lagring gjør norsk industri til en del av løsningen på klimaproblemet samtidig som det skaper nye arbeidsplasser. Hvis Norge leverer lagring i henhold til EUs veikart for karbonfangst og -lagring, vil det innebære 22 000 arbeidsplasser bare knyttet til karbonlagring allerede i 2030. I tillegg kommer arbeidsplasser innenfor fangst og transport.

Er statsråden enig i at det ville vært en fordel for Norge om disse arbeidsplassene ble etablert her i landet?


Les hele debatten