Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden vil lytta til industrimiljøet i Sunnhordland før framlegginga av revidert nasjonalbudsjett, som mellom anna seier: «Forutsigbart permitteringsregelverk, med videreføring av dagens ordning, er et av de viktigste rammevilkår industrien trenger for å beholde konkurranseevnen»

Datert: 07.03.2019
Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Magne Rommetveit (A)

Spørsmål

Magne Rommetveit (A): I 2019 vedtok Stortinget å reversera perioden ein kan vera permittert, til 26 veker. Same kvelden som Stortinget debatterte dette, mottok eg brev frå direktørane ved Leirvik AS, Kværner Stord, Westcon Yards, Advantec GE, Wärtsilä og industriklynga Sunnhordland, som mellom anna seier: "Forutsigbart permitteringsregelverk, med videreføring av dagens ordning, er et av de viktigste rammevilkår industrien trenger for å beholde konkurranseevnen."

Vil statsråden lytta til industrimiljøet i Sunnhordland, før framlegginga av revidert nasjonalbudsjett?


Les hele debatten