Spørretimespørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

Om hvorvidt regjeringen er komfortabel med at de nye abortrestriksjonene man vil innføre i Norge, vil bli tolket som en politisk støtte til kampen mot kvinners selvbestemmelse om abort i de landene der det nå vokser fram abortmotstand

Datert: 25.02.2019
Besvart: 06.03.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Petter Eide (SV)

Spørsmål

Petter Eide (SV): I flere land vokser det nå fram abortmotstand og konkrete hindre mot at abort utføres. Sterkest er utviklingen i Polen, Portugal, Italia og Ungarn. Den europeiske menneskerettighetsdomstol har reagert mot flere land fordi de ikke har ivaretatt kvinners rettigheter i tråd med Den europeiske menneskerettskonvensjon. Vi må derfor forvente at de nye abortrestriksjonene regjeringen vil innføre i Norge, i de nevnte landene vil bli tolket som en politisk støtte til kampen mot kvinners selvbestemmelse om abort.

Er regjeringen komfortabel med det?


Les hele debatten