Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om hva statsråden vil gjøre med de store forskjeller i lønn for kvinner og menn med tilnærmet lik utdanning og yrke, med henvisning til at lønnsgapet har alvorlige konsekvenser for kvinners selvstendighet og på sikt rekrutteringen til avgjørende yrker i velferden og samfunnet

Datert: 25.02.2019
Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Vi er langt unna et samfunn hvor kvinner tjener like mye som menn. Kvinner utdanner seg i større grad til velferds- og serviceyrker, hvor lønna er relativt lavere. I tillegg ser vi at det er ganske store forskjeller i lønn for kvinner og menn med tilnærmet lik utdanning og yrke, særlig i privat sektor, der det jobber flest menn. Dette lønnsgapet har alvorlige konsekvenser for kvinners selvstendighet og på sikt rekrutteringen til avgjørende yrker i velferden og samfunnet.

Hva vil statsråden gjøre?


Les hele debatten