Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til finansministeren

Om hvorfor regjeringspartiene stemte ned et forslag om å likebehandle frivillige på tidsavgrensede arrangement med frivillige i ideelle lag og organisasjoner og stiftelser, med bakgrunn i at arrangørene og de som jobber som frivillige nå vil komme i en svært vanskelig situasjon

Datert: 04.02.2019
Besvart: 13.02.2019 av finansminister Siv Jensen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Arrangørene og de som jobber som frivillige på tidsavgrensede arrangement som er kommersielle, vil nå komme i en svært vanskelig situasjon, da regjeringspartiene stemte ned et forslag fra opposisjonen om å likebehandle frivillige på tidsavgrensede arrangement med frivillige i ideelle lag og organisasjoner og stiftelser.

Kan statsråden begrunne hvorfor?


Les hele debatten