Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til justis- og innvandringsministeren

Om regjeringen har en intensjon om å følge opp Stortingets vedtak om å sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten, som bør gjøres offentlig tilgjengelig

Datert: 23.01.2019
Besvart: 06.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): 15. desember 2017 vedtok Stortinget enstemmig følgende: "Stortinget ber regjeringen sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten som bør gjøres offentlig tilgjengelig." Men over ett år senere har regjeringen enda ikke fulgt opp vedtaket.

Har regjeringen en intensjon om å følge opp vedtaket, og når kan Stortinget forvente å få seg forelagt en sak?


Les hele debatten