Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden synes at en reisevei på fem timer til postkassen ikke volder særlig skade eller ulempe, med henvisning til postloven, der det står at utleveringspostkasse kan settes opp på fremmed grunn når leveringspliktig tilbyder finner det nødvendig av hensyn til en effektiv postomdeling

Datert: 10.01.2019
Besvart: 16.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): I postloven § 19 tredje ledd står det: "Utleveringspostkasse kan settes opp på fremmed grunn når leveringspliktig tilbyder finner det nødvendig av hensyn til en effektiv postomdeling og det ikke volder særlig skade eller ulempe." I NRK sin artikkel 5. januar kan vi lese om innbyggere i Vesterålen som ville fått opptil fem timers reisevei til postkassen.

Synes statsråden at en reisevei på fem timer til postkassen "ikke volder særlig skade eller ulempe"?


Les hele debatten