Spørretimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

Om hvordan statsråden skal sikre at Justis- og beredskapsdepartementets satsinger blir ivaretatt gjennom et bredt faglig sammensatt kunnskapsmiljø i en fremtidig organisering av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Datert: 22.11.2018
Fremsatt av: Maria Aasen-Svensrud (A)
Besvart: 28.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Det har pågått en prosess om fremtidig organisering av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og regjeringen vil i nær fremtid komme med en anbefaling om hvem som bør bli ny eier av NKVTS. NKVTS har understreket betydningen av å bestå som et samlet, tverrfaglig kunnskapssenter.

Hvordan skal statsråden sikre at Justis- og beredskapsdepartementets satsinger på dette feltet blir ivaretatt gjennom et bredt faglig sammensatt kunnskapsmiljø i en fremtidig organisering?


Les hele debatten