Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

Om statsråden vil foreslå endringer i lov så Stangehjelpa kan bestå og arbeidsmåten spres, med bakgrunn i at Fylkesmannen i Hedmark mener Stangehjelpa ikke sikrer forsvarlig helsehjelp

Datert: 14.11.2018
Besvart: 21.11.2018 av helseministeren Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Dette representerer en ny verden, noe nytt som bør ut i hele landet, sa helseminister Høie om Stangehjelpa etter besøket 2. september 2017. Nå går alarmen fordi Fylkesmannen i Hedmark mener Stangehjelpa ikke sikrer forsvarlig helsehjelp, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, og ikke skriver vedtak etter den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 sjette ledd, men jobber etter fjerde ledd uten vedtak.

Vil statsråden foreslå endringer i lov så Stangehjelpen kan bestå og arbeidsmåten spres?


Les hele debatten