Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til barne- og likestillingsministeren

Om hvordan statsråden stiller seg til forslaget om å fjerne abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og hvilke utslag statsråden ser for seg at dette vil ha for kvinners rett til å bestemme over egen kropp

Datert: 07.11.2018
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Statsministeren har åpnet for å svekke abortloven. Likestillingsministeren har så langt ikke villet uttale seg om dette spørsmålet som verserer i media nå, og som i stor grad vil påvirke kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

I et likestillingsperspektiv, hvordan stiller statsråden seg til forslaget om å fjerne abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og hvilke utslag ser statsråden for seg at dette vil ha for kvinners rett til å bestemme over egen kropp?


Les hele debatten