Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å øke helikopterberedskapen ved uttak av rovvilt, for å sikre beitenæringa og dyrevelferd hos beitedyr

Datert: 12.04.2018
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 18.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Uttak av rovvilt er viktig beredskap for å sikre beitenæringa og dyrevelferd hos beitedyr. Uttak av rovvilt med helikopter er en nødvendig del av uttaksberedskapen når et vanskelig og lite smidig regelverk forhindrer effektivt uttak av rovvilt. Helikopteruttak forutsetter gode forhold, og det er ofte slik at gode forhold for helikopteruttak i områder med stort skadepotensial ikke benyttes, fordi kapasiteten på personell og materiell er for liten.

Hva vil statsråden gjøre for å øke helikopterberedskapen ved uttak av rovvilt?


Les hele debatten