Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

Om statsråden kan redegjøre for innholdet i det alternative tilbudet til personer med alkohol- og/eller medikamentavhengighet, samt spilleavhengige og pårørende, med henvisning til at Blå Kors Borgestadklinikken i Drammen har mista anbudet med Helse Sør-Øst RHF

Datert: 01.02.2018
Besvart: 07.02.2018 av helseministeren Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Blå Kors Borgestadklinikken i Drammen har mista anbudet med Helse Sør-Øst RHF. Blå Kors-klinikkens målgruppe er personer med alkohol- og/eller medikamentavhengighet, samt spilleavhengige og pårørende, i hovedsak eldre personer. Ifølge Helse Sør-Øst skal disse personene i stedet få hjelp andre steder innen Vestre Viken HF.

Kan statsråden redegjøre konkret for innholdet i dette alternative tilbudet?


Les hele debatten