Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

Om hva statens oljeinntekter fra gjenværende reserver vil være i 2030 gitt en oljepris på 30 dollar per fat i 2030, med henvisning til lønnsomhet og risiko og at staten bør ha en mer aktiv vurdering av risikoene ved lav oljepris

Datert: 30.11.2017
Besvart: 06.12.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Per Espen Stoknes (MDG)

Spørsmål

Per Espen Stoknes (MDG): Oljeselskapene vurderer selv lønnsomhet og risiko. Men dagens skattesystem gjør at samfunnsøkonomisk ulønnsomme investeringer på norsk sokkel likevel kan bli lønnsomme for selskapene etter skatt og gi 'vridningar i valet mellom investering på sokkelen eller på land', jf. Prop. 150 LS (2012-2013). Staten bør derfor ha en mer aktiv vurdering av risikoene ved lav oljepris.

Hva vil statens oljeinntekter fra gjenværende reserver være i 2030 gitt en oljepris på 30 dollar per fat i 2030?


Les hele debatten