Spørretimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

Datert: 30.11.2017
Spørsmålet er trukket tilbake

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): I 2013 gikk Høyre, sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, inn for at eiere av fredede bygninger skulle få skattefradrag for restaureringskostnader og fritak for kommunal eiendomsskatt. Likevel har Høyre unnlatt å følge opp denne saken i den perioden partiet har sittet i regjering.

Hva har skjedd med Høyres politikk på dette feltet i tiden etter?


Les hele debatten