Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden kan gi en oversikt over det offentliges kjøp av tjenester fra selskaper som var eid av norske Orange Group, og presentere tall fordelt på kommuner, helseforetak m.m.

Datert: 30.11.2017
Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 06.12.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Det skal være høring i det litauiske parlamentet 15. desember 2017 om hva sjukepleiere fra Litauen har opplevd hos selskaper som var eid av norske Orange Group.

Kan statsråden gi en oversikt over det offentliges (kommuner, helseforetak m.m.) kjøp av tjenester fra 'Orange-strukturen', ifølge Aftenposten 29. november, og presentere tall for 2015, 2016 og 2017 fordelt på kommuner, helseforetak m.m. i kroner på antall innleide personer, samt deres lønns- og arbeidsvilkår og tilhørende innbetaling av skatt og avgift?


Les hele debatten