Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til barne- og likestillingsministeren

Om hva statsråden mener kan og må gjøres for endelig å kunne få bukt med den diskrimineringen i utelivsbransjen som vi vet foregår

Datert: 03.05.2017
Besvart: 03.05.2017 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Mitt spørsmål går til barne- og likestillingsministeren. I et moderne og sammensatt samfunn er det helt avgjørende at vi klarer å opprettholde en situasjon med likhet for loven, og at vi har felles rettigheter og plikter.

I NRKs morgensending i går kunne vi høre at utelivsdiskriminering er utbredt i Oslo, og at Oslo kommune igjen har avdekket at det forekommer diskriminering ved flere av utestedene i byen. Det skjer typisk ved at personer med minoritetsbakgrunn nektes adgang til utesteder, enten det er med begrunnelse i at man opererer med gjestelister, eller at det er fullt.

Diskriminering skjer ifølge kontrollmyndigheten først og fremst basert på hudfarge, selv om det også kan være andre eksempler på diskriminering. Ifølge direktøren for næringsetaten i Oslo er det store mørketall. Gjennom mange år har det kommet meldinger fra minoritetsungdom om at man blir diskriminert på utesteder, og at man er godt kjent med hvor man har begrensninger og det er vanskelig å komme inn.

Diskriminering i utelivet skal ikke forekomme. Det er ulovlig, og det er en alvorlig forskjellsbehandling som det må slås hardt ned på. Tidligere kunne kommunene selv bestemme hvor strenge reaksjoner ulike overtredelser skulle møtes med, og det var dermed mulig, som for Oslo kommune bl.a. ved tidligere næringsbyråd Hallstein Bjercke, å sette inn en innsats med strenge reaksjoner for å få bukt med denne diskrimineringen.

Mitt spørsmål til statsråden blir: Har statsråden noen initiativer, eller hva mener statsråden kan og må gjøres for endelig å kunne få bukt med den diskrimineringen i utelivsbransjen som vi vet foregår?


Les hele debatten