Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til klima- og miljøministeren

Om kva statsråden har gjort på eit år sidan det vart kjent at villrein i Noreg vart påvist daud av skrantesjuke, og kva han vil gjera for å begrense smittespreiing og utrydde denne sjukdommen før den spreier seg utover Nordfjella

Datert: 15.03.2017
Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren
Besvart: 22.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Ivar Odnes (Sp)

Spørsmål

Ivar Odnes (Sp): Det har nå gått eit år sidan villrein i Noreg vart påvist daud av skrantesjuke. Dette er fyrste gong denne alvorlege sjukdommen er påvist i Europa og fyrste gong på rein. No har det gått eit år sidan dette vart kjent.

Kva har statsråden gjort, og kva vil han gjera for å begrense smittespreiing og utrydde denne sjukdommen før den spreier seg utover Nordfjella, som så langt er einaste område skrantesjuke på rein er registrert?


Les hele debatten