Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kulturministeren

Om hvorfor ikke regjeringen vil bruke en eneste krone over statsbudsjettet for å bygge idrettsanlegg og ta igjen etterslepet

Datert: 24.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Oslo nedprioriterte i mange år å bygge idrettsanlegg. Mange barn i hovedstaden mangler derfor gode aktivitetstilbud. Det nye byrådet har tatt tak i dette, og det skal nå bygges anlegg over hele byen. Men på landsbasis mangler det milliarder til godkjente anlegg. Regjeringen vil ikke bruke en eneste krone over statsbudsjettet for å ta igjen etterslepet.

Hvorfor ikke?


Les hele debatten