Muntlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvorledes statsråden har forsikret seg om at retningslinjene hun har utarbeidet for varsling, er innført i fagdepartementene, og at de faktisk følges i hverdagen

Datert: 05.06.2013
Besvart: 05.06.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Arbeidsmiljøloven pålegger som kjent arbeidsgiver å utarbeide rutiner for å kunne motta intern varsling, det være seg om uregelmessigheter, misligheter og annet. Vi snakker om varslingsregler som er pålagt alle arbeidsgivere. Sel v den minste lille bakeribedrift er pålagt å dokumentere at man raskt og aktivt følger opp slike varsler.

Fornyingsdepartementet har fortjenestefullt utarbeidet retningslinjer for hvordan dette skal følges opp i staten og i regjeringen. Vi kan lese i avisene at et internt varsel om påstått trusselbruk i forbindelse med omorganisering av spesialstyrkene ble mottatt av forsvarsministeren personlig i februar og fulgt opp i mai – hele tre måneder senere.

Mitt spørsmål til ansvarlig statsråd for dette regelverket blir da følgende: På hvilken måte har statsråden forsikret seg om at retningslinjene hun har utarbeidet for varsling, er innført i fagdepartementene, og at de faktisk følges i hverdagen?


Les hele debatten