Muntlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til kommunal- og regionalministeren

Om statens begrensninger i det kommunale selvstyret når det gjelder arealer og planer, og hvorvidt statsråden vil komme med forslag om å fjerne en vesentlig del av disse innsigelseshjemlene

Datert: 09.05.2012
Besvart: 09.05.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Mitt spørsmål er rettet til vår kommunalminister i egenskap av boligminister.

Jeg synes jo det var en interessant avklaring vi fikk i sted, at vår boligminister anser det som et utmerket påfunn at krav til egenkapital for førstegangsetablerere øker med 50 pst.

Vi går litt videre på boligspørsmålet: Det var mange som forventet en gjennomgang av statens begrensninger i det kommunale selvstyret når det gjelder arealer og planer i den lenge ventede stortingsmeldingen om stat og kommune.

Dessverre fikk pessimistene rett – det kom ikke ett eneste forslag om å redusere eller samordne statens mange sektorinteresser, som overstyrer arealpolitikken i kommunene hver eneste dag. Det er nemlig slik at 22 statlige instanser har innsigelsesrett – ja, selv om detaljplanen bare følger tidligere vedtatt plan. Kommunene mottar nå ca. 90 pst. varsler om innsigelser, og de blir faktisk fulgt opp i over halvparten av tilfellene. Fra utbyggerne kommer det melding om at det er nesten like vanskelig å få større boligplaner gjennom i kommunene på grunn av disse innsigelsene som det er å få Balder tilbake fra Helheimen – der som kjent alle levende vesener måtte samtykke.

Så hører vi også at Senterpartiet visstnok skal være en pådriver mot disse sektorinteressene, og da er det jo interessant å vise til at Arbeiderpartiet har begynt å tenke nytt her. Et boligpolitisk utvalg har nettopp foreslått at man skal se litt nærmere på regler som begrenser boligbyggingen.

Mitt spørsmål til statsråd Navarsete er: Vil hun komme til Stortinget med forslag om å fjerne en vesentlig del av disse innsigelseshjemlene?


Les hele debatten