Muntlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden er riktig sitert på at SVs opptreden i rovviltpolitikken truer rovviltforlikets legitimitet, og hva han kan gjøre for å få forvaltningen av rovviltvedtaket inn på rett spor

Datert: 29.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Rovviltforliket som ble vedtatt i Stortinget i fjor, er et viktig politisk dokument for to av næringene som statsråd Brekk har ansvaret for, nemlig landbruk og reindrift. I en engasjert artikkel i Trønder-Avisa fra 17. februar 2012 ser jeg at statsråd Brekk er sitert på at SVs opptreden i rovviltpolitikken truer rovviltforlikets legitimitet i Stortinget. Her vil jeg gjerne legge til at de som virkelig er truet, er jo lovlige næringer som landbruket, reiselivet og reindriften når man ser på hvordan SV forvalter fagområdet sitt.

Det er høyst uvanlig i norsk politisk historie at man har to små partier – her kan dere lese Senterpartiet og SV – som opptrer som privatpraktiserende regjeringsmedlemmer. Regjeringen kom uvanlig nok til Stortinget for å be om et forlik i rovviltssaken, og kom til Stortinget med en delt innstilling. Stortinget tok ansvar og fikk forhandlet fram et godt vedtak som ble tatt godt imot av næringen ute. Når rovviltvedtaket skal settes ut i praksis, tillater SV seg å endre modellen for beregninger av bestandsmål i strid med det stortingsvedtaket man akkurat har vært med på. I tillegg overkjører man et annet viktig poeng i rovviltforliket, som er den regionale styringen av rovviltpolitikken.

At statsråd Brekk reiser hjem til Trøndelag og sutrer litt fordi man ikke er fornøyd med SV holder ikke helt. Det som ville vært det riktige her, var å låse regjeringspartnerne inne på et kontor og ikke komme ut før man i alle fall var blitt enig om at et stortingsvedtak også er bindende for regjeringen. Nå ser man heller på det som veiledende. Nå er det ikke helt nytt at SV lager sine egne regler, men vi kan nesten ikke være bekjente av det på vegne av de næringene som vi har ansvaret for.

Er statsråden riktig sitert i Trønder-Avisa, og hva mener statsråden han kan gjøre for å få forvaltningen av rovviltvedtaket inn på rett spor?


Les hele debatten