Muntlig spørsmål fra Michael Tetzschner (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om hvordan man kan sikre at de 20 mrd. kr som offentlige innkjøpere kan frigjøre av et samlet innkjøpsvolum virkelig vinnes inn og dermed fører til bedre tjenester og lavere skattetrykk, egenandeler og avgifter

Datert: 10.11.2010
Besvart: 10.11.2010 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Jeg har et spørsmål til statsråd Aasrud i hennes kapasitet som fagstatsråd for offentlig effektivisering.

Statsrådens nærmeste politiske medarbeider, statssekretær Ravlum, holdt i forrige uke et meget interessant innlegg under den årlige konferansen om offentlige anskaffelser. Hun sa bl.a. at offentlige innkjøpere kan frigjøre 20 mrd. kr av et samlet innkjøpsvolum på 307 mrd. kr, utenom oljesektoren. Det er litt mer enn det offentliges totale lønnsutgifter og tre ganger mer enn hva helsesektoren koster.

Etter fem år med rød-grønn selvros om hvor mange penger en bevilger, er det selvsagt et lyspunkt at man er i ferd med å se at det faktisk er det man får ut av bevilgningene som er avgjørende for brukerne og tjenestene våre. Så får man ut fra temperament ergre seg over de tapte fem årene med denne regjeringen og kanskje se litt fremover, som jeg også ønsker å invitere statsråden til. Mitt spørsmål går ikke på om statsråden er enig med sin statssekretær, det tar jeg for gitt, men jeg ønsker statsrådens tanker, om hun vil dele dem med Stortinget, om hvordan statsråden og hennes departement kan sikre at de 20 mrd. kr virkelig vinnes inn og dermed fører til flere tjenester, bedre tjenester og kanskje også – i det lange ende – til lavere skattetrykk, lavere egenandeler og lavere avgifter.


Les hele debatten