Spørretimespørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til statsministeren

Om hvilke vurderinger man gjør seg i forbindelse med at regjeringen for annen gang på kort tid har fått lovforslag underkjent av Høyesterett med den begrunnelse at forslagene og Stortingets flertallsvedtak har vært i strid med Grunnloven

Datert: 18.05.2010
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 26.05.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Hvilke vurderinger gjør statsministeren seg i forbindelse med at regjeringen for annen gang på kort tid har fått lovforslag underkjent av Høyesterett med den begrunnelse at forslagene og Stortingets flertallsvedtak har vært i strid med Grunnloven?


Les hele debatten