Muntlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren er komfortabel med at næringsministeren har satt kongehuset i en vanskelig situasjon ved å invitere kronprinsen til å sitte i et utvalg

Datert: 03.03.2010
Besvart: 03.03.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Da var det min tur.

Det er hyggelig å se statsministeren komme for å møte Stortinget og spontantspørretimen igjen, spesielt i en tid da det kan tyde på at han burde brukt mer tid på kvalitetssikre spesielle krumspring fra sine egne ministre.

Vi lever i en tid hvor det hersker store utfordringer i en rekke sektorer av norsk næringsliv, spesielt gjelder det eksportrettet virksomhet og små og mellomstore bedrifter. Mange av disse aktørene føler nok at en næringspolitisk varmestue med konkrete tiltak for bedrede rammevilkår hadde vært en kjærkommen invitasjon, dersom Regjeringen hadde tatt et sånt initiativ. Næringsminister Trond Giske har rullet ut den røde løperen for en relativt fasjonabel samling mennesker og invitert dem inn i den rød-grønne næringslivsvarmen. Det virker som om denne varmestua er av relativt snever størrelse, kanskje bortsett fra når det gjelder finansielle muskler, dersom man ser på sammensetningen i utvalget. I tillegg er jo en av plassene allerede opptatt av en småfrossen Kjell Inge Røkke, som trenger all den varmen han kan få etter daværende næringsminister Sylvia Brustads vinterstorm i 2009. Jeg tror at framtidens næringsliv hadde stått seg på en langt større varmestue med et langt bredere utvalg i forhold til representasjon.

Når det er sagt, er det største problemet med dette utvalget allikevel at næringsminister Trond Giske i sin iver etter røde løpere og nettverksbygging, inviterte kronprinsen til å delta i utvalget. Dette setter kongehuset og Hans Majestet Kronprinsen i en svært vanskelig situasjon. Kongehuset skal være et kongehus for hele befolkningen. Jeg har registrert at de fleste som har uttalt seg om dette, også fra Regjeringen, har vært negative til utnevnelsen. Nå har kronprinsen trukket seg.

Mitt spørsmål til statsministeren blir derfor: Er statsministeren komfortabel med at en av hans ministre har satt kongehuset i en vanskelig situasjon? Ville han helst ha sett at Trond Giske ikke hadde utnevnt kronprinsen til å sitte i utvalget?


Les hele debatten