Spørsmål til presidentskapet fra Lars Ødegård (A)

Om tiltak som vil bidra til at bevegelses- og orienteringshemmede som folkevalgte kan utføre sin gjerning på lik linje med øvrige representanter

Datert: 31.05.1999
Fremsatt av: Kjell Engebretsen (A)
Besvart: 14.06.1999 av stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl

Lars Ødegård (A)

Spørsmål

Lars Ødegård (A): Vil Presidentskapet iverksette snarlige tiltak som vil bidra til at bevegelses- og orienteringshemmede for ettertiden fullt ut kan utføre sin gjerning som folkevalgte på lik linje med, og likeverdig med de øvrige representanter?


Les hele debatten