Spørretimespørsmål fra Gunnar Prestegård (KrF) til finansministeren

Datert: 30.10.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Gunnar Prestegård (KrF)

Spørsmål

Gunnar Prestegård (KrF): "Har Finansdepartementet noen planer om å gå inn med støtte til Den Norske Hypotekforening, slik at låntakere og innskytere ikke blir skadelidende?" (TRUKKET)


Les hele debatten