Spørretimespørsmål fra Gunnar Prestegård (KrF) til miljøvernministeren

Datert: 17.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Gunnar Prestegård (KrF)

Spørsmål

Gunnar Prestegård (KrF): "Natt til 17. oktober 1990 skjedde det et kjempeutslipp av saltsyre fra Christiania Spigerverk og ut i Akerselva. Dette er en av mange utslipps- ulykker fra Oslo-bedriften de siste årene.

Hva vil departementet gjøre for å hindre slike miljøulykker i fram- tiden?"


Les hele debatten