Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Familie (1 - 20 av 23)

 • Spørsmål ved møtets slutt fra Lars Haltbrekken (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Spørsmål ved møtets slutt

  Datert: 17.06.2019

  Besvart: 17.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om Abbasi-saken og hva som er myndighetenes praksis når det gjelder å returnere mindreårige til Afghanistan hvis den ansvarlige omsorgspersonen som er med under reisen, må returneres til Norge
 • Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.05.2019

  Fremsatt av: Kari Henriksen (A)

  Besvart: 29.05.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvordan statsråden vil hjelpe barna når han nå sier nei til flere øremerka stillinger i det kommunale barnevernet
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2019

  Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 22.05.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva regjeringen har gjort for å følge opp vedtaket om at man skal gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte, og hva man vil gjøre framover
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om kva regjeringa gjer for å verne barn og unge under 18 år mot helseskadeleg bruk av energidrikk, og kva tiltak statsråden vil setje i verk
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Besvart: 15.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om statsråden er enig i at det er viktig å vite hvor mye av økningen i vold i nære relasjoner som henger sammen med æreskultur og sosial kontroll, og om han vil gå inn for at det innføres en egen koding og registrering av slike saker i straffesakssystemet
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Besvart: 24.04.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt det var etter at Aftenposten skrev om saken, at norske myndigheter ble kjent med at det var foreldreløse norske barn i flyktningleirer, eller om det har vært kjent for myndighetene lenge
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om at innføringen av et pensjonstilskudd på 13 pst. har vært en gavepakke til eierne av private barnehager som flere kommersielle har utnyttet, og hvorvidt statsråden planlegger å foreslå konkrete endringer av dagens system
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om statsråden kan gjere greie for status på kor langt han har kome med å få på plass ein strategi mot barne- og tvangsekteskap i det internasjonale arbeidet
 • Muntlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hvorvidt statsråden for barn er enig med statsministeren eller med barna, ideelle organisasjoner, barneombudet og #heierna-kampanjen, om at vi trenger flere ansatte
 • Muntlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hva kunnskapsministeren mener er årsaken til at de kommersielle barnehagene på tross av at de er 100 pst. fullfinansiert av skattebetalernes penger og foreldrebetaling, genererer så store overskudd at eierne kan ta ut millionbeløp
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden har oversikt over hvor stort behovet for stillinger i det kommunale barnevernet er nå, og hvorvidt bemanningen er god nok
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om hva som er årsaken til at omtalen av den offentlige andel er utelatt i regjeringsplattformen, med henvisning til at Stortinget i fjor vedtok å be regjeringen om å sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart på vegne av: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 06.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å styrke samiske barns muligheter til å bli reelt tospråklige, med bakgrunn i at samiske språk er truet
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 09.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om at Tilsynsrapporten etter hendelsen der en 15 åring begikk knivdrap, avdekker at jenta hadde blitt plassert i et kommersielt barnevernstiltak som brøt flere lover, og hvorvidt det er rimelig at selskapet betaler tilbake den delen av overskuddet som skyldes ulovlig drift, utilstrekkelig bemanning og manglende kvalitet på tilbudet
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hvorfor man ikke vil komme i gang med skolemat til norske unger, når vi vet at det er så effektivt for å utjevne sosiale forskjeller og for helsen
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Fremsatt av: Marius Meisfjord Jøsevold (SV)

  Besvart: 14.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden mener det er rettferdig at foreldre med barn som for eksempel har en utviklingshemming, og som trenger en skolefritidsordning også etter 4. klasse, mange steder må betale for dette, selv om de åpenbart har behov for det
 • Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om når forslaget om å oppheve tidsbegrensningen for pleiepengeordningen kommer, med henvisning til at foreldre med kritisk syke barn ikke tør å ta ut nødvendig permisjon, fordi de er redde for å bruke opp kvoten sin
 • Spørretimespørsmål fra Olivia Corso Salles (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Fremsatt av: Petter Eide (SV)

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 14.11.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om regjeringen vil støtte SVs forslag om å lovfeste en ordning med familievikar som skal hjelpe familier med alvorlig syke og funksjonshemmede barn når det er aller vanskeligst
 • Muntlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden kan garantere at ingen barnehager må redusere kvaliteten eller legge ned, og at ingen kommuner må kutte i skole eller helse for å kompensere for den statlige underfinansieringen av barnehagene
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden deler bekymringen til Kanvas og andre ideelle innen barnehagesektoren over de kommersielles voldsomme vekst, og hva statsråden vil gjøre for å hindre at kommersielle konserner kjøper opp ideelle, og at vi mister det viktige mangfoldet som de private ideelle står for