Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:545 (2021-2022)
Innlevert: 01.12.2021
Sendt: 02.12.2021
Besvart: 10.12.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Hva tenker helseministeren om at eldre pasienter må vente utendørs i fem timer på pasienttransport, og hvordan vil ministeren sikre at slike grove feil ikke skjer igjen?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller har blitt kontaktet av et familiemedlem til en 83 år gammel kvinne fra Fredrikstad, som i november hadde en behandling på Ullevål sykehus. Da hun var ferdig med behandlingen rett før klokken 15:00 bestilte hennes datter, som var med til behandlingen, drosje fra pasientreisekontoret. De gikk ut av sykehusbygget for å vente på drosjen. Det var også en annen pasient som skulle reise med samme drosje. Sykehusavdelingen stengte dørene klokken 15:00.
Transporten ble kraftig forsinket, og de måtte vente fem lange timer ute i kulden før drosjen endelig kom. Beskjeden de fikk fra en sykepleier da de uten hell hadde forsøkt å kontakte drosjen, var at de kunne legge ut selv for den svært kostbare drosjeturen og få refundert beløpet. Det hadde verken pasienten, som er minstepensjonist, eller hennes datter mulighet til. Dette var en svært anstrengende opplevelse for den eldre pasienten, og hun brukte flere dager på å komme seg.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: De opplevelsene det refereres til i spørsmålet var åpenbart ikke gode, og burde vært unødvendige. Vi er opptatt av at pasientene skal få gode helsetjenester, og reise til og fra behandling skal være en del av dette totalbildet.

Helse- og omsorgsdepartementet har tatt kontakt med Helse Sør-Øst RHF, og de har igjen bedt Oslo universitetssykehus HF om informasjon i denne saken.

Oslo universitetssykehus viser til at det ikke er mulig å svare konkret på saken uten mer informasjon om den omtalte pasienten. På generelt grunnlag opplyser Oslo universitetssykehus imidlertid at maksimal ventetid for pasienter innenfor Oslo og Akershus skal være 45 minutter. For utenbys pasienter kan ventetiden være lik kjøretid, men Oslo universitetssykehus har en egen regel om at pasienter skal vente maksimalt to timer.

I begrunnelsen for spørsmålet fra stortingsrepresentanten vises det til en dag i november 2021, uten at eksakt dato er oppgitt. Oslo universitetssykehus opplyser at dersom det var tale om fredag 19. november, så kan årsaken være at det den dagen var store utfordringer med alle transporter i Oslo. Dette skyldtes at helseforetakets største leverandør, Norges Taxi, hadde alle datasystemer nede fra kl. 03:00 til 18:15 etter et kabelbrudd. Det var denne perioden ikke mulig å få kommunisert oppdrag ut til bilene elektronisk, og sentralen ved Oslo universitetssykehus måtte derfor ringe hver enkelt bil om hvert enkelt oppdrag. Oslo universitetssykehus opplyser videre om at det ved slike hendelser gis et tilbud til pasientene om å legge ut for reisen selv, hvis de har mulighet for det, og så få hele beløpet refundert fra helseforetaket.