Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

Dokument nr. 15:75 (2021-2022)
Innlevert: 19.10.2021
Sendt: 19.10.2021
Besvart: 26.10.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Hva vil næringsministeren gjøre med de politiske rammebetingelsene for næringsmiddelindustrien, slik at Nortura kan revurdere sin beslutning om å sentralisere driften sin, og er næringsministeren villig til å gå i dialog med selskapet for å forhindre at dette skjer?

Begrunnelse

Tirsdag 19. oktober, dagen etter at statsminister Jonas Gahr Støre holdt sin erklæring fra regjeringen for Stortinget, kom beskjeden om at Nortura legger ned avdelingene for griseskjæring i Steinkjer og Stavanger til fordel for en ny og modernisert fabrikk i Tønsberg. I alt 79 ansatte i Steinkjer og 68 ansatte i Stavanger mister jobbene sine.
Næringsmiddelindustrien er en av Fastlands-Norges største industrier. Den sysselsetter titusenvis av ansatte over hele landet og består av drøyt 2000 bedrifter.
I erklæringen fra statsminister Støre proklamerte han at det nå er vanlige folk sin tur. Statsministeren sa at

"vanlige folk i hele landet vil at deres liv, utfordringer og interesser igjen skal stå øverst på dagsordenen. Dette er utgangspunktet for Hurdalsplattformen som regjeringen utgått av Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger til grunn for sitt arbeid"

og at

"regjeringen skal flytte makt til vanlige folk på alle områder i samfunnet. Aller viktigst er trygt arbeid til alle og gode tjenester nær folk."

Det er nok få av de 79 ansatte ved Norturas anlegg på Steinkjer som nå mister jobben som føler at det er vanlige folk sin tur. De føler nok heller ikke at trygt arbeid er det som står i førersetet denne dagen.
Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, uttaler til Trønder-Avisa at:

"Vi forstår at dette er krevende for de som blir berørt, men de politiske og kommersielle rammebetingelsene gir oss ingen andre alternativer."

Jan Christian Vestre (A)

Svar

Jan Christian Vestre: Regjeringens mål er full sysselsetting. Alle som kan og vil jobbe, skal få mulighet for det. For regjeringen er det viktig å styrke arbeidstakernes rettigheter i et arbeidsliv i endring. I Hurdalsplattformen sier vi at arbeidsmiljøloven er en bærebjelke i den norske modellen, og den må forsterkes og fornyes for å møte utviklingen i næringslivet.

Jeg er svært opptatt av å bidra til etablering av nye arbeidsplasser og at hele bredden av eksisterende næringsliv får gode utviklingsmuligheter. Vi skal føre en aktiv næringspolitikk som skal gi nye lønnsomme arbeidsplasser i hele landet. For å få til det må vi ha gode rammebetingelser for næringslivet.

Nortura er eid av 18 300 norske egg- og kjøttprodusenter. Det er viktig at konsernet har en lønnsomhet som gjør at det kan utbetale gode priser til bøndene for deres råvareleveranser, og dermed bidra til å sikre arbeidsplassene i primærlandbruket.

Konsernstyret i Nortura har nylig vedtatt å bygge en ny, modernisert og automatisert avdeling for griseskjæring i Tønsberg. Investeringen på en halv milliard kroner legger ifølge selskapet til rette for en mer effektiv og bærekraftig industristruktur som bedrer lønnsomheten i selskapet. Vedtaket er en del av et omstillingsprogram som skal styrke lønnsomheten i Nortura. Jeg kan vanskelig involvere meg i bedrifters forretningsmessige disposisjoner. Bedriftene må selv være ansvarlige for å sørge for lønnsom og konkurransedyktig virksomhet.

Næringsmiddelindustrien er en viktig næring som har betydning for sysselsetting og verdiskaping i hele Norge og som skaper ringvirkninger i andre næringer slik som i landbruket og fiskeriene. For å øke konkurranseevnen og verdiskapingen er det samtidig nødvendig med omstilling. I Hurdalsplattformen har vi sagt at vi blant annet vil gjennomgå hele det næringsrettede virkemiddelapparatet med sikte på å forenkle, tilgjengeliggjøre og styrke ordningene som skal bidra til at norske bedrifter kan vokse.

I plattformen fremgår det også at vi vil legge frem en stortingsmelding om markedsmakt i verdikjeden for mat, og vi vil gjennomgå rammevilkårene for næringsmiddelindustrien for å legge til rette for videre utvikling av næringen i Norge.

For å sikre landbruk over hele landet, økt verdiskaping og redusert klimaavtrykk, er det nødvendig å øke lønnsomheten i bruk av jordbruksarealene.

Jeg vil avslutningsvis vise til at Hurdalsplattformen legger vekt på et sterkt importvern og videreføring av de årlige jordbruksforhandlingene og landbrukssamvirkets ansvar som markedsregulator.