Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:44 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Besvart: 21.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): Hvor mye vil det utgjøre for en vanlig husholdning årlig at elavgiften blir kuttet med 1,5 øre basert på gjennomsnittlig kraftpris de siste fem årene, og hvordan vil en geografisk prisutjevning av nettleien påvirke strømregningen til en gjennomsnittlig husholdning?

Begrunnelse

Regjeringen har varslet en reduksjon av blant annet elavgiften for å lette belastningen av høy strømpris for husholdninger og sikre gode konkurransevilkår for norsk industri.
Nettleien er basert på et selvkostprinsipp i Norge. Regjeringen har også varslet at de vil innføre en utjevningsordning for å bidra til jevnere nettleie i hele landet, som vil ha ulik påvirkning i ulike regioner eller områder i landet.
Bes i tillegg om en oversikt for hvordan en geografisk prisutjevning av nettleien vil slå ut både for enkelte husholdninger og industri i ulike regioner i Norge.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Redusert elavgift med 1,50 øre per kWh gir en årlig besparelse på om lag 300 kroner inkl. merverdiavgift for en gjennomsnittlig husholdning, gitt at hele reduksjonen kommer forbrukerne til gode.

I Hurdalsplattformen står det at regjeringen vil "innføre en utjevningsordning som bidrar til jevnere nettleie i hele landet". Hvordan en ordning for utjevning av nettleien vil påvirke strømregningen til en gjennomsnittlig husholdning vil avhenge av hvordan utjevningsordningen utformes og hvilket omfang den får. Dette er noe jeg sikter på å utrede nærmere.