Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:22 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 14.10.2021
Besvart: 21.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Frank Edvard Sve (FrP)

Spørsmål

Frank Edvard Sve (FrP): Nordøyvegen i Møre og Romsdal er under bygging, og med bompengefinansiering med grunnlag i ferjebiletten+40%. No har påtroppande regjering ved Ap og Sp proklamert at øysamfunn skal få gratis ferjer, noko som sjølvsagt må bety at øyfolket som bur på Nordøyane må få kutta sine framtidige bompengar på dette ferjeavløysingsprosjektet til minimum å bli max 40 % av dagens ferjetakst.
Vil Statsråden sørge for at bompengane på dette prosjektet blir redusert i samsvar med gratis ferjeprisar til øysamfunn, slik Sp og Ap så tydeleg har lova?

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Regjeringa vil koma tilbake til oppfølging av spørsmål knytta til reduserte ferjetakstar i tillegget til statsbudsjettet for 2022, som vil verta lagt fram om kort tid.