Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:17 (2021-2022)
Innlevert: 12.10.2021
Sendt: 13.10.2021
Besvart: 20.10.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Vet statsråden hvor mange som er i slike situasjoner og i dag ikke har egen ID eller pass, og hvilke initiativ vil statsråden ta for at det snarlig kan komme på plass en løsning for å sikre disse menneskenes grunnleggende rettigheter?

Begrunnelse

Mandag 11 oktober kunne vi lese om Edina på 17 år som er for syk til å få ID eller pass. Dette ble virkelig satt i perspektiv i år da dette gjorde at hun ikke kunne stemme ved årets valg.
For å få pass eller nasjonal ID i Norge, krever politiet at hun møter opp på et passkontor. Slik har det alltid vært. Grunnet sykdom er imidlertid dette umulig for henne, noe som selvsagt også kan tenkes for andre med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse.
– For mange 18-åringer betyr det å ha ID kort frihet og mulighet til å gjøre ting man ikke kunne før. Som å komme inn på utesteder og kjøpe alkohol. For henne er ID-kort knyttet til veldig grunnleggende rettigheter i hennes liv. Blant annet å bestemme over eget liv ved å gi fullmakter, men også det å stemme, sier moren Åse til NRK Vestland.
Undertegnede har stor forståelse for at dette er svært viktig for både Edina og hennes pårørende å finne en løsning på. Dette kan ikke minst oppleves som et demokratisk problem da dagens system ikke sikrer hennes grunnleggende rettigheter. Rådet hun har fått fra det offentlige er vergemål, noe jeg er helt enig med Edina og hennes familie om at er en dårlig løsning.
Her må det sikres tilstrekkelig gode løsninger snarest.
Artikkel: https://www.nrk.no/vestland/edina-_17_-er-for-syk-til-a-fa-id-1.15672593?fbclid=IwAR2cs_7HkASt_iJvexiz7M1vKSDf6m0nprlaoVWP1Vm_QuFvBbAJ8GHlfoo

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Departementet har spurt Politidirektoratet, som opplyser at de ikke har oversikt over hvor mange personer som per i dag har slike utfordringer at de ikke kan møte fysisk verken på et permanent eller et mobilt pass- og ID-kontor. Antallet antas imidlertid å være økende ettersom ID-kortet etter hvert får større betydning enn førerkort og bankkort som gyldig legitimasjon.

Pass- og ID-kontorene strekker seg langt for å legge til rette for søkere med ulike utfordringer knyttet til personlig fremmøte, og informasjon om dette er lagt ut på www.politiet.no.

Som bakgrunnen for representantens spørsmål viser er det i noen helt spesielle tilfeller umulig for personer som trenger pass og ID-kort å møte personlig på et pass- og ID-kontor eller ved et av stoppestedene til passkjøretøyene. Sikkerhetskravene for pass- og ID-kortutstedelse har frem til nå gjort det krevende å imøtekomme disse.

Politidirektoratet har derfor igangsatt arbeidet med en ny løsning som vil gjøre det mulig å oppsøke disse søkerne der de oppholder seg, for der å kunne oppta de nødvendige personopplysningene. Denne løsningen vil etter det opplyste være klar til bruk medio 2022.