Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:2969 (2020-2021)
Innlevert: 10.09.2021
Sendt: 13.09.2021
Besvart: 21.09.2021 av barne- og familieminister Olaug Vervik Bollestad

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Organisasjonene Hvite Busser og Aktive Fredsreiser har begge falt utenfor de ulike kompensasjons- og støtteordningene knyttet til pandemien. Begge risikerer nå konkurs. I et intervju på NRK i august, også gjengitt i Aust Agder blad 13.9 i år, er statsråden sitert på at han skal «se på om det er mulig å finne ordninger som kan kompensere noen av de tapene disse selskapene har hatt».
Hvor langt har statsråden kommet i dette arbeidet, og hvordan sikre at organisasjonene får økonomisk støtte etter store økonomiske koronarelaterte tap?

Begrunnelse

Aktive Fredsreiser og Hvite Busser har gjennom mange år tatt med skoleungdom på klasseturer, med fokus på menneskeverd, menneskerettigheter og antirasisme. Et svært viktig arbeid i 2021 hvor fremveksten av høyreradikale krefter er på sterk frammarsj.
Grunnet pandemien har ikke disse organisasjonene kunnet ta med ungdom på tur i Europa, og har ikke kunnet drive sin virksomhet som normalt. Samtidig har de falt utenfor alle støtteordningene staten har lansert, og risikerer konkurs.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Svar

Olaug Vervik Bollestad: Jeg vet at tidligere barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, var opptatt av at Hvite Busser og Aktive Fredsreiser skal kunne drive videre og ivareta sin viktige rolle. Det er jeg enig med ham i. Ordninger for å kompensere for negative konsekvenser av Covid-19 for næringsliv og organisasjoner ligger under andre departementers ansvarsområder. Jeg viser til gjennomgangen gitt av næringsminister Nybø i svar av 6. september d.å. på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2886 fra representanten Mørland om tilsvarende problemstilling.