Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2827 (2020-2021)
Innlevert: 17.08.2021
Sendt: 17.08.2021
Besvart: 23.08.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): Hva er total bompengegjeld per nå, inklusive prosjekter som er vedtatt bygd men der det ikke er startet innkreving av bompenger enda, og hvor stor andel av bompengene er knyttet til byvekstavtalene?

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Bompengeselskapenes totale lånegjeld per 31.12.2020, i henhold til siste rapportering fra bompengeselskapene, var på 63 mrd. kr. Dette er inkludert lån på til sammen 14 mrd. kr tilknyttet bompengeprosjekter som er vedtatt, men som ikke hadde startet innkreving ved årsskiftet.

Lånegjelden er tilknyttet bompengeprosjekter som har etterskuddsinnkreving der utbyggingsprosjektene er ferdigstilt, bompengefinansierte pakker som finansierer prosjektene sine ved en kombinasjon av låneopptak og løpende bompengeinntekter og vedtatte prosjekter som er under bygging og som har startet låneopptak. For bompengeprosjekter som er under bygging og som har utestående rekvireringer, vil den totale låneporteføljen øke før bompengeinnkrevingen kan starte etter åpning av veien.

Det er inngått byvekstavtaler for Osloområdet, Bergensområdet, Nord-Jæren og Trondheimsområdet. Bompengeprosjektene tilknyttet disse områdene er henholdsvis de bompengefinansierte bypakkene Oslopakke 3, Bypakke Bergen, Bypakke Nord-Jæren og Miljøpakke Trondheim. Total lånegjeld per 31.12.2020 for disse prosjektene var på om lag 10 mrd. kr. Bompengefinansierte bypakker er porteføljestyrte. Det er dermed også finansiering av prosjekter gjennom løpende bompengeinntekter, slik at forpliktelsene som ligger i disse pakkene er større enn selve lånegjelden.