Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2639 (2020-2021)
Innlevert: 29.06.2021
Sendt: 29.06.2021
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 08.07.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Hvor mange ansatte i skole, SFO og barnehage estimerte kunnskapsministeren at ville bli prioritert i vaksinekøen når regjeringen, etter at sommerferien var i gang, åpnet for at kommuner kan prioritere disse gruppene i vaksinekøen?

Begrunnelse

Når regjeringen åpnet for at kommuner kan prioritere ansatte i skole, SFO og barnehage i vaksinekøen legger jeg til grunn at en gjorde et estimat av hvor mange beslutningen ville omfatte. Regjeringen nektet lenge kommuner å gjøre denne prioriteringen, og jeg ber derfor statsråden redegjøre for hvilke estimat en la til grunn når en til slutt åpnet opp for dette.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spørsmålet er stilet til kunnskaps- og integreringsministeren, men siden det handler om vaksinasjonstilbud vil spørsmålet besvares av helse- og omsorgsministeren.

Regjeringen har prioritert de med høyest risiko for alvorlig sykdom og død. Helsepersonell har blitt prioritert for å sikre et godt tilbud til de som blir syke. Det er også gjort en målrettet geografisk prioritering til kommuner som har hatt vedvarende høy smitte basert på faglige anbefalinger fra FHI. Per 1.7 er 61,2% av de 18 år og eldre vaksinert med første dose. Ifølge dagens fremdriftsplan vil gruppen 18 år og eldre ha fått tilbud om vaksine i august.

Selv om mange ansatte allerede har fått vaksine, eller vil få det i god tid før barnehage- og skolestart, ble det nylig klart at vi får færre vaksinedoser i sommer enn først antatt. Alle vil derfor ikke være beskyttet (det vil si at det er gått 3 uker fra første dose) før skolestart. Særlig vil det gjelde de yngre ansatte.

Det er viktig at vi får en så tilnærmet normal og god start etter sommerferien som mulig. Barnehager, skoler og SFO planlegger for oppstart med færre smitteverntiltak. Derfor har regjeringen kommet frem til at kommunene kan velge å prioritere inntil 10 prosent av vaksinedosene til ansatte i barnehager, skoler og SFO, dersom de ønsker det. Dette gjelder etter at risikogruppene og det helsepersonellet som kommunen har valgt å vaksinere som en del av helsepersonellvaksineringen har fått tilbud. Det vil være opp til den enkelte kommune å avgjøre om de ønsker å prioritere bare barnehager, noen klassetrinn og eventuelt i hvilken rekkefølge de ønsker å tilby vaksine til ansatte i barnehager og på de ulike nivåene i skolen (barneskole, ungdomsskole og videregående skole)

Ifølge FHIs beregninger per 22.6 var rundt 31,4 % av ansatte i skoler og barnehager vaksinert, men basert på en analyse av vaksinedekning koblet mot yrkeskoder gjenstod fortsatt ca. 180 000 personer.