Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2106 (2020-2021)
Innlevert: 03.05.2021
Sendt: 04.05.2021
Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren
Til behandling

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Mener ministeren det bidrar til folketallsvekst i distriktene når Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet sentraliserer sitt Nord-Norgekontor fra Lødingen til Tromsø, og vil ministeren gripe inn for å stanse prosessen

Begrunnelse

Høsten 2020 vedtok regjeringen et nytt mål for lokaliseringspolitikken, nemlig å redusere de samlede negative virkningene som bortfall av statlige arbeidsplasser bringer med seg for kommuner og arbeidsmarkedsregioner. Beslutninger om strukturendringer skal ta hensyn til utviklingen i tallet på statlige arbeidsplasser i kommuner og arbeidsmarkedsregioner som endringene berører, for å redusere de samlede, negative virkningene av endringer i flere sektorer over tid. Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) meldte onsdag i forrige uke at de ville flytte regionkontoret for Nord-Norge fra Lødingen til Tromsø. Nedleggelsen innebærer tap av to arbeidsplasser i en kommune som over mange år har mistet svært mange offentlige arbeidsplasser, bl.a. i Forsvaret, spesialisthelsetjenesten og skatteetaten. Folketallsutviklingen i distriktene, og spesielt i kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6, er dramatisk, og en av grunnene er i følge Normann-utvalgets utredning mangelen på statlige arbeidsplasser.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Svaret er ennå ikke tilgjengelig