Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Dokument nr. 15:2105 (2020-2021)
Innlevert: 03.05.2021
Sendt: 04.05.2021
Til behandling

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Vil statsråden sikre at de to ansatte ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet beholder sine arbeidsplasser på Lødingen i Vesterålen og ikke blir sentralisert til Tromsø?

Begrunnelse

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom, har sine nordligste ansatte i Lødingen i Nordland. Lødingen kommune var lenge vertskommune for hovedkontoret for Telenor i Nord-Norge, og har i mange år vært vertskap for ansatte i Nkom, tidligere Post og teletilsynet. De to stillingene i Lødingen har ansvar for Radio og støykontroll i hele Nord-Norge fra Trøndelagsgrensa og jobber ofte sammen. Arbeidet krever en del tungt utstyr som fraktes i arbeidsbil. Når en av de ansatte nå går av med pensjon lyses denne stillingen ut i Tromsø, der Nkom ikke har aktivitet fra før. Kriteriene organisasjonen har brukt for å bestemme lokalisering er nærhet til flyplass, nærhet til Universitet, by og flytilbud til Svalbard.
Dette er kriterier som til dels oppfattes som irrelevante idet de ansatte i Nkom i Lødingen ikke har hatt arbeidsoppdrag på Svalbard på 10 år. I Lødingen er det en times kjøring til universitetsbyen Harstad og halvannen time til Narvik som har campus for UiTs Ingeniørvitenskapelige og teknologiske Fakultetet, det eneste i landsdelen. Nærheten til arbeidsoppdragene beskrives som enklere med utgangspunkt fra Lødingen enn Tromsø.
Lødingen har mistet 300 statlige arbeidsplasser de siste 25 årene, omkring 150 da Telenor la ned sin virksomhet, og det samme da forsvaret avsluttet sin virksomhet i kommunen. Kommunen har i den samme perioden mistet nærmere 800 av 2800 innbyggere. Vesterålen er en region der staten i stor grad har trukket seg ut ved å flytte ut mange statlige arbeidsplasser.
Nkom sine arbeidsplasser er viktige for Lødingen, og flyttingen til Tromsø ser ut til å skje i tråd med regjeringens sentraliseringsiver uten tanke på en god fordeling av statlige arbeidsplasser i landet. Det ser heller ikke ut til å tilrettelegge for en god arbeidshverdag og oppgaveløsning for to ansatte med et enormt geografisk ansvarsområde.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Svaret er ennå ikke tilgjengelig