Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1239 (2020-2021)
Innlevert: 08.02.2021
Sendt: 08.02.2021
Besvart: 18.02.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Kan statsråden legge frem en liste over hvilke konsulentselskaper som har hatt disse oppdragene, og kan statsråden legge frem en samlet oversikt eller komme med et anslag for hvor store summer som er brukt til dette formålet også medregnet utgiftene til nettobudsjetterte virksomheter og statlige foretak og selskaper, eller har ikke regjeringen noen oversikt over dette?

Begrunnelse

Undertegnede spurte 30.06.2020 statsråden om en oversikt over statens samlede utgift til konsulentbruk. I sitt svar viste statsråden at utgiftene for bruttobudsjetterte virksomheter til «Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv» var 440,1 mill. kroner i 2019.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]