Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2312 (2019-2020)
Innlevert: 17.08.2020
Sendt: 18.08.2020
Besvart: 25.08.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Dersom man hadde korrigert bistandsbudsjettet i RNB, basert på endring i BNI.
Hvor stor ville endringen vært i kroner, og foreligger det nå oppdatert anslag for BNI med utviklingen etter RNB?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I Revidert nasjonalbudsjett 2020 ble bruttonasjonalinntekt (BNI) for 2020 anslått til 3 486 mrd. kroner. Dersom dette BNI-anslaget hadde vært utgangspunkt for bistandsbudsjettet for 2020, ville bistandsbudsjettet blitt redusert med drøyt 4,5 mrd. kroner. Det understrekes at det er uvanlig stor usikkerhet om anslagene på BNI i RNB 2020. Etablert praksis for oppfyllelse av målet om å bevilge 1 pst. av BNI til bistand innebærer at det er BNI-anslaget fra Nasjonalbudsjettet som legges til grunn.

Regjeringen vil legge frem nye anslag for BNI i 2020 og 2021 i Nasjonalbudsjettet 2021.