Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1685 (2019-2020)
Innlevert: 19.05.2020
Sendt: 20.05.2020
Besvart: 28.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden sørge for å iverksett tiltak for å håndtere den økte etterspørselen etter oppkjøring (partisk førerprøve) hos SVV i månedene som kommer, ved for eksempel å tillate at godkjente kjøreskoler utsteder midlertidige førerkort eller andre egnede tiltak?

Begrunnelse

Mange tusen førerprøver er nå avlyst på grunn av Covid-19-utbruddet og påfølgende den nedstengningen. Under normale omstendigheter har det også tidligere vært utfordringer med lange køer for å få gjennomført oppkjøring til førerkort, spesielt opp mot sommeren.
Hver sommer er det lange køer for å få gjennomført oppkjøring (partisk førerprøve), men nå vil disse øke i rekordfart. Dette er viktig for mange, unge som i lang tid har ventet på å få tatt førerkort, unge som trenger førerkort når de skal ut i jobb/ læretid/skolegang osv. Dette handler om å gjøre det enklere for mennesker i hverdagen deres. De lange ventetidene på oppkjøring hos Statens vegvesen går ut over elevene, trafikkskolene og næringslivet.
Norske skoler utfører kjøreopplæringen i Norge og nyter en høy grad av tillit, ikke minst i samarbeidet med SVV. Elever som skal gjennomføre oppkjøring hos SVV må først ha gjennomført obligatorisk opplæring hos en kjøreskole og fått den godkjent før kjøreskolen på vegne av eleven melder vedkommende opp til selve oppkjøringen.
Med bakgrunn i at køene til oppkjøring under normale omstendigheter blir ekstra lange opp mot sommeren, og den forventede ekstra etterspørselen i forbindelse med tiltak grunnet Covid-19-utbruddet, er det tidskritisk å se på avhjelpende alternativer. Eksempelvis kan et utvalg godkjente og betrodde kjøreskoler får mulighet til å midlertidig avholde førerprøver og utstede midlertidig førerkort.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Som del av tiltakene for å håndtere koronautbruddet har både trafikkopplæring og førerprøver vært stengt i en periode. Aktiviteten er gradvis gjenopptatt, og fra 11. mai kunne trafikkskolene gjenoppta opplæring i alle klasser med smittevernkrav og fra 13. mai gjenopptok statens vegvesen igjen førerprøver i alle førerkortklasser.

Jeg har stor forståelse for at det er mange som nå er utålmodige etter å få førerkort som de trenger til jobb, skole eller andre aktiviteter, og Statens vegvesen bruker nå alle tilgjengelige ressurser på å gjennomføre praktiske førerprøver. Vegvesenet opplyser at de i perioden 13. til 22. mai har gjennomført over 3800 praktiske førerprøver, hvorav om lag 2500 i klasse B. Andelen som består førerprøven er nå høyere enn ellers, noe som bidrar til å øke kapasiteten hos vegvesenet. Trafikkskolene kan bidra ved fortsatt å sørge for at de kandidatene som meldes opp er helt klare til førerprøven.

Jeg vil understreke at den praktiske førerprøven er svært viktig i trafikksikkerhetsarbeidet, for å sikre at førerne vi slipper til på veiene våre har nødvendige ferdigheter og kompetanse. Selv om mange består, er det fortsatt mange som ikke har kommet langt nok, og som derfor stryker på førerprøven, selv om de er meldt opp av trafikklærere.

Det kreves særlig kompetanse hos sensorer som skal gjøre førerprøvevurderingen, og det tar tid å utdanne og godkjenne slike sensorer. Det er også harmoniserte minimumskrav til førerprøvesensorer i EØS som Norge er forpliktet til å følge. Trafikklærere har ikke denne nødvendige kompetansen og det er dermed bare godkjente sensorer som kan gjennomføre førerprøver.

Det er nå et betydelig antall kandidater som ønsker å gjennomføre førerprøven. Selv om Statens vegvesen som nevnt prioriterer prøvevirksomheten høyt og det gjennomføres svært mange førerprøver hver eneste dag, er det for vegvesenet som for andre tjenesteytere en stor utfordring å ta unna etterslepet som har oppstått som følge av pandemien. Det må også tas hensyn til at en del sensorer er i risikogruppe for korona. Det vil ta tid før situasjonen igjen er normalisert, noe jeg mener det bør vises forståelse for i en krise av slik alvorlighet og dimensjoner som vi nå opplever i samfunnet.

Jeg vil følge utviklingen nøye fremover.