Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:253 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Besvart: 15.11.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at boken Codex Hardenbergianus kan stilles ut i hjembyen Bergen, når byen har sitt 950-årsjubileum?

Begrunnelse

Boken Codex Hardenbergianus er en utgave av Magnus Lagabøte sin landslov. Loven ble til i Bergen i 1274. Denne utgaven er et prakteksemplar av loven.
Boken ble brukt i Gulating, men ble tatt med til Danmark på 1500-tallet av en dansk adelsmann. Den tilhører samlingen ved Det Kongelige bibliotek i København. Der har den dessverre aldri blitt stilt ut, men har ligget i magasin.
For tiden er boken utlånt fra Danmark til Nasjonalbiblioteket. Siden den har en sterk tilknytning til Bergen er det naturlig å tenke seg at den på midlertidig eller permanent basis kan være der.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Det er en stor begivenhet at Codex Hardenbergianus befinner seg i Norge og vil bli stilt ut for publikum her. Denne utgaven av Magnus Lagabøtes landslov er en viktig del av norsk kulturarv. Boka eies av Det Kongelige Bibliotek i København, og vil bli stilt ut i Norge takket være en deponeringsavtale som ble inngått mellom Nasjonalbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek i 2018. En tilsvarende utlånsavtale har ingen fått på plass tidligere, og avtalen gjør at verket for første gang på 500 år befinner seg i Norge. Boka skal stilles ut i Nasjonalbibliotekets permanente utstilling som åpner i februar 2020. I tillegg til å være en del av utstillingen, skal boken også inngå i et forskningsprosjekt.

Nasjonalbiblioteket opplyser at boka er deponert i Norge i fem år, og at avtalen fullt ut regulerer hvilke omgivelser og hvilke betingelser knyttet til sikkerhet og klima som kreves der boka skal oppbevares i denne perioden. Dette innebærer blant annet at Nasjonalbiblioteket har måttet bygge om egne utstillingsrom og anskaffe nye montere for å kunne ta imot boka.

I henhold til deponeringsavtalen har ikke Nasjonalbiblioteket anledning til å låne ut eller flytte Codex Hardenbergianus fra Nasjonalbibliotekets lokaler på Solli plass. Vi vil gjerne få til utlån, deponering og utstilling av mer kulturarvsmateriale med norsk herkomst eller relevans for Norge i framtida, både fra Danmark og andre land, og vil søke å ha en god dialog med både Det Kongelige Bibliotek i København og andre institusjoner for å få det til.