Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:45 (2019-2020)
Innlevert: 07.10.2019
Sendt: 08.10.2019
Besvart: 16.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvor langt har man kommet i overføringen av alliert trening til Indre Troms og Porsanger, hva blir omfanget av den allierte treningen, og vil det eventuelt tilkomme nye arbeidsplasser i området som følge av økt alliert trening?

Begrunnelse

Regjeringen anbefalte i Prop. 151 S (2015-2016) at Åsegarden leir avvikles innen utgangen av 2019, og at alliert øving og trening i større grad gjennomføres ved baser tilknyttet Forsvarets avdelinger.
Regjeringen anbefalte videre at Alliert treningssenter videreføres i Nord-Norge med hovedsete i Porsanger, samt at den utenlandske øvingen og treningen som i dag gjennomføres i større grad gjennomføres sammen med norske avdelinger på de basene hvor disse avdelingene øver og trener, etter utrangering av Åsegarden leir.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Øving og trening med allierte er en forutsetning for alliert forsterkning i krise og krig. Slik har det vært helt siden vår inntreden i NATO i 1949. En mer kompleks sikkerhetspolitisk situasjon gir fornyet oppmerksomhet om kollektivt forsvar. Dette bidrar også til økt interesse fra allierte land for å øve og trene i våre områder. Dette samsvarer med norske sikkerhetspolitiske målsettinger.

I Prop. 151 S (2015–2016) la regjeringen opp til at alliert øving og trening i større grad gjennomføres sammen med norske avdelinger på de områdene hvor disse avdelingene øver og trener, primært i Indre-Troms. Siden 2018 har Britiske marineinfanteristyrker som tidligere benyttet Åsegarden leir gjennomført deres vintertrening med utgangspunkt i Bardufoss leir. Nederlandske marineinfanteristyrker benyttet etter planen Åsegarden for siste gang under deres vintertrening i 2019 og vil fra og med 2020 benytte Skjold leir. I tråd med dette skal Åsegarden leir utrangeres innen utgangen av 2019. Alliert treningssenter videreføres i Nord-Norge med hovedsete i Porsanger.

Den allierte interessen for å øve og trene i Norge er økende. I 2020 forventes i overkant av 2000 marineinfanterisoldater fra USA, Storbritannia og Nederland på periodevis trening i Indre Troms. I forbindelse med øvelse Cold Response 20 vil den allierte tilstedeværelsen øke ytterligere. Foruten denne aktiviteten vil allierte og partnerstyrker fra alle forsvarsgrener kunne delta under øvelser i kortere perioder gjennom året.

I Forsvaret er det totalt tilført 24 stillinger til Indre-Troms i forbindelse med at alliert virksomhet er overført til Hæren. Det er videre grunn til å tro at flyttingen av alliert trening til avdelingene i Indre Troms vil medføre økt verdiskaping i regionen, blant annet i form av kontrakter til næringslivet knyttet til etablering og drift.